top of page
KURUMSAL

Çevre Politikamız


    Çevre kanunlarına, Yönetmeliklere ve ilgili mevzuata uymayı ve çevre dostu teknoloji girdileriyle dogal kaynaklı etkin bir şekilde kullanmayı,

    Çevre ile ilgili faaliyetlerde bulunurken, atıkları en aza indirgemek ve geri kazanımlarının sağlanmasi için araştırma, analiz etme, izleme, ölçme ve planlama gibi yöntemler uygulamayı,


    Uygun hedefler seçilerek çevre korunurken, uygulanan programda çevre ve ekonominin entegrasyonuna ağırlık vermeyi,


    Çevre Kalitesini, çalışanların ve toplumun sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde sisteme entegre etmeyi, bu kapsamda personel eğitimlerini yapmayı, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmayı, iletişim kanallarını açık tutmayı, ilgili kurumların ve tüm personelin çalışmalara destek vermesini,


    Üretimde, yeni ürün geliştirmede, tedarikçi ve müşterilerimizle ilişkilerimizde bu hedefin rehberimiz olacağını,


    Doğal dengenin ve küresel kaynakların korunması amacıyla, yukarıda sayılan ve gerçekleştirilen faaliyetlerimizle, kirlenmenin önemsenmesini ve çevre şartlarında sürekli bir gelişimin sağlanmasını taahhüt ederiz.

 

 

doga.jpg
bottom of page