top of page
  • Yangın ve hırsız alarm panelleri için son derece gelişmiş alarm ve güvenlik yönetim sistemi
  • Binaların verimli biçimde tahliye edilmesi için genel anons sistemi ile sesli alarm sistemlerinin entegrasyonu
  • Bir sahanını tamamındaki HVAC, bina otomasyonu veya enerji yönetimi gibi diğer hayati sistemlerin ayrıntılı biçimde izlenmesi
  • Dünya çapındaki OPC standartlarının sürekli kullanımıyla alt sistemlerin kolay entegrasyonu ve yapılandırması
  • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen kurallarla alt sistem alarmlarına verilen acil durum yanıtlarının otomasyonu
  • Görünürlüğü ve kontrolü özel olarak yetki verilmiş gruplarla kısıtlamak için operatör haklarının yönetilmesi

BOSCH - BIS AUTOMATION ENGINE (AUE) 4.4

    bottom of page