top of page
  • Merkezi harita görüntüleyiciden video cihazlarının doğrudan kumanda ve kontrolü
  • BIS eylem planlarında ve ACE video doğrulamada canlı videolar ile arşiv videolarının doğrudan entegrasyonu

BOSCH - BIS VIDEO ENGINE (VIE) 4.1

    bottom of page