• Merkezi harita görüntüleyiciden video cihazlarının doğrudan kumanda ve kontrolü
  • BIS eylem planlarında ve ACE video doğrulamada canlı videolar ile arşiv videolarının doğrudan entegrasyonu

BOSCH - BIS VIDEO ENGINE (VIE) 4.1

    © 2017 by ATLAS Corp.