top of page
  • Çok sayıda 3. taraf video cihazı gibi Bosch görüntüleme ve kayıt cihazlarının ortak bir görünüme ve hisse sahip tek uygulama altında sorunsuz olarak entegre edilmesi.
  • Ortak BIS platformu aracılığıyla hırsızlık ve yangın algılamanın yanı sıra kartlı giriş kontrolü ve interkomu iyileştirmek için gelişmiş video doğrulama
  • Merkezi harita görüntüleyiciden video cihazlarının doğrudan kumanda ve kontrolü
  • Örneğin olay kaydındaki hırsızlık alarmları ile DVR'lerdeki ilişkili video kayıtları arasındaki bağlantılar
  • BIS eylem planlarında ve ACE video doğrulamada canlı videolar ile arşiv videolarının doğrudan entegrasyonu

BOSCH - BIS VIDEO ENGINE (VIE) 4.2

  • Adet: Kanallar
    4004000: BVIP sunucusu başına (maksimum) kanal sayısı Video Engine başına (maksimum) kanal sayısı

bottom of page